Today: 30 / Yesterday : 22 / Total: 19698

번호

첨부

제목

작성자

등록일자

조회수

다운

 

공지

 

 

현금영수증 발급 시기

 

쇼핑몰관리자

 

2018/05/31

 

557

 

0

 

공지

 

 

카드사 무이자 정보

 

영주축협한우프라자

 

2016/11/10

 

1477

 

0

 

공지

 

 

마일리지(회원포인트) 사용

 

영주축협한우프라자

 

2015/12/28

 

1346

 

122

 

18

 

 

결제오류 allat_recp_nm은.. [2]

 

영주축협한우프라자

 

2017/11/30

 

1073

 

0

 

17

 

 

주문시 배송기간

 

영주축협한우프라자

 

2017/06/23

 

980

 

0

 

16

 

 

갈비살, 안창살 품절에 대해

 

영주축협한우프라자

 

2017/04/19

 

926

 

0

 

15

 

 

홍두깨살의 주문 [1]

 

영주축협한우프라자

 

2017/02/22

 

998

 

0

 

14

 

 

우편번호 검색창의 문제 [2]

 

영주축협한우프라자

 

2017/01/16

 

1093

 

0

 

13

 

 

기기에 맞지 않은 사이트 주소...

 

영주축협한우프라자

 

2016/11/03

 

1082

 

0

 

12

 

 

0301 해당폰은 서비스가 불가...

 

영주축협한우프라자

 

2016/08/29

 

902

 

0

 

11

 

 

용도에 따른 추천 부위

 

영주축협한우프라자

 

2016/06/28

 

1079

 

0

 

10

 

 

정육 작업 및 포장 방법

 

영주축협한우프라자

 

2016/06/28

 

1145

 

0

 

9

 

 

실시간계좌이체 현금영수증 발...

 

영주축협한우프라자

 

2016/01/26

 

950

 

0

 

8

 

 

회원포인트 확인 방법

 

영주축협한우프라자

 

2015/07/08

 

959

 

69

 

7

 

 

주문 취소 관련

 

영주축협한우프라자

 

2015/02/18

 

886

 

0

Page : 1 / 2 | Today : 0 | Total : 21
1 | 2 다음페이지
 
   
통신판매신고조회 관리자메일
|   모바일 홈페이지   |   이용약관   |   고객센터   |   개인정보취급방침   |

browser info :